Välkommen till Din lokala politiker - på Nätet och i verkligheten!


He
j!

Jag heter, som väl framgått, Mikael Janson och är aktiv i Folkpartiet liberalerna. Här följer lite om mig och mitt politiska engagemang under främst åren 1998 till 2004. Även om så, är de frågor jag drivit och det jag tycker här lika aktuellt och giltigt idag som någonsin och det står jag för - tro inget annat! Bläddra gärna vidare via länkarna till vänster. I annat fall, tack för "påringningen" och välkommen åter eller gå direkt till min nya plats i tillvaron för 2005 och framåt.

 
   
 

Något om vad jag gjort och gör

Jag kom in i kommunfullmäktige i Göteborg 1998 och har därutöver bland annat varit vice ordförande i Stadsdelsnämnden Linnéstaden i centrala staden samt suttit i Utbildningsnämnden och Göteborgs Spårvägar med mera. Under den borgerliga majoritetsperioden i Göteborg i början av 90-talet samt ytterligare några år efter det var jag också politisk kommunstyrelsetjänsteman för vår fullmäktigegrupp.

Jag är född 1965 och har under ett antal år jobbat i ett litet växande företag inom elektronik/strömförsörjning för att därefter jobba med ett IT-relaterat EU-projekt samt gå in som ersättare i Göteborgs Kommunstyrelse. Tidigare har jag haft en egen liten firma, kört taxi och under en tid medan jag studerade haft hand om kiosken på en fångvårdsanstalt samt varit frilansfotograf för lite småtidningar för att här nämna något. Jag är i botten gymnasieingenjör, men har sedan läst till annat på Universitet där till exempel min magisteruppsats vid Handelshögskolan handlade om innovationsprocesser, det vill säga stegen från idé och entreprenörskap till marknad och företagande. Det är något vi behöver mer av, nyföretagande alltså, för att få Sverige på fötter och en fråga som ligger mig varmt om hjärtat.

Under senhösten 1997 satt jag tillfälligtvis i riksdagen, eftersom jag var ersättare för folkpartiet på göteborgsbänken. Jag passade då bland annat på att ta upp företagande- och utbildningsfrågorna med dåvarande statsråden samt Säve helikopterdivision som ännu gick att föra en framgångsrik kamp för att rädda kvar.

Något om mina huvudintressen i kommunpolitiken

Jag tror på vars och ens förmåga och vilja att ta ansvar och vara delaktig i samhällsutvecklingen. För att ge alla individer livschanser krävs en bra skola och utbildning. Det är den fråga som väl genom åren engagerat mig mest. Det finns många andra viktiga områden, men har vi ingen bra skola får vi snart också problem med allt annat. Barnen är ju allas vår framtid. En av mina käpphästar är därför att prioritera skolan och att det skall finnas garantier för att alla får den uppföljning och det stöd de behöver, i tid, innan det är för sent. Det är därför jag drivit detta med en skolplan i Göteborg så hårt och till slut också lyckade få igenom en sådan. Den löser inte problemen, men lyfter ändå upp skolan och skolans betydelse och det är nu upp till oss att ge resurserna och möjligheterna för skolorna att göra sitt jobb. Ord och handling måste följas åt!

Det gäller även inom vården och omsorgen för de äldre. Måttet på ett samhälles humanism är hur det äldre i behov av vård och omsorg tas om hand. Det gäller även andra grupper med nedsatt förmåga och funktionshinder av olika slag. Omsorgen för dem är därför något som måste få tillräckliga medel. Vi skall i alla fall kunna ge var och en som vill ett eget rum när hon eller han inte klarar sig hemma längre.

Jag tycker annars att demokratifrågorna är viktiga och har inte minst i SDN Linnéstaden lagt otaliga förslag om att öppna upp beslutsfattandet. Vad jag önskar få till stånd är en dialog med medborgarna. Det är exempelvis därför jag har denna hemsida. Jag tror på IT-teknikens möjligheter, men ännu mer på det mänskliga mötet. Det var därför jag satt på ett café för en "personlig politikerjour" varje onsdag under fem års tid när stadsdelsnämnden inte hade några öppna möten alls och röstade ned alla mina förslag om något sådant. Som väl är har det blivit lite bättre med viljan att möta medborgarna även från de andra nämndledamöternas sida sedan dess.

Hur mycket politiker är jag och varför då?

En drivande orsak till att jag en gång engagerade mig i slutet av 80-talet/början av 90-talet var att jag var så trött på alla som bara klagade, men aldrig gjorde något, särskilt som dåvarande s-regering drev landet rakt in i den kris vi nu sedan dess fått leva med. Demokrati är inte att alltid få som man vill eller någon festlig "happening" för den delen, utan att på fredlig väg i en öppen och stundtals småtråkig dialog mellan aktiva medborgare och valda företrädare lösa de gemensamma frågor och konflikter som finns. Sedan tycker jag att det politiska livet mår bra av lite skarpare och tydligare debatter för att försäkra sig om att argumenten för ett beslut verkligen håller streck, men det kräver i sin tur också alerta media som sätter in det i en begriplig kontext och inte bara rycker ut de vassa eggarna i spridda skurar. Det blir ju ingen människa klokare av.

Såväl i egenskap av fritidspolitiker, som alltså inte sysslar med fritidsfrågor utan gör vår "samhällstjänst" på fritiden (som det med andra ord inte blir någon kvar av), som heltidspolitiker har vi det såväl tyngsta som finaste uppdrag som finns i ett demokratiskt samhälle. Och ingen blir gladare än jag för såväl uppmuntrande ord som konstruktiv kritik för hur jag och vi skall göra våra stadsdelar, hela Göteborg, Västra Götaland, Sverige, EU och världen bättre.

Eftersom jag gillar att resa när chans ges och bland annat rest jorden runt och kånkat runt två månader i Kina med kappsäck, vet jag hur olika förutsättningarna kan vara, men hur märkligt lika drömmarna om ett bättre liv är. Vi får aldrig svika dem som kämpar för en bättre framtid och för att få leva i frihet och demokrati. Även en aldrig så liten politisk insats, om så bara att gå och rösta, är därför en kugge, som ju fler kuggar i samma riktning den hakar i blir den gemensamma globala värld vi lever i. Det är i grunden något positivt och det som ytterst driver mitt personliga engagemang vidare.

Kommentera gärna detta och allt annat jag för fram på denna hemsida och annorstädes!